Situatie wildopvang Zuid-Holland zorgelijk

Steun provincie hard nodig

De negen overgebleven wildopvangcentra in de provincie Zuid-Holland hebben het moeilijk. De provincie lijkt niet in te zien hoe omvangrijk het werk is van de wildopvanglocaties, waaronder onze Egelopvang Papendrecht. Met het nieuwe soortenbeleid en de goedbedoelde eenmalige bijdrage redden de wildopvangcentra het niet.

Situatie wildopvang Zuid-Holland zorgelijk

Jaarlijks vangen de wildopvangcentra in Zuid-Holland gezamenlijk 30.000 hulpbehoevende dieren op. Het gaat vooral om vogels, maar ook bijvoorbeeld om meer dan 2000 egels. Het gaat niet goed met dit dier: “Vijf jaar geleden begonnen we hier met 500 egels per jaar. Dat zijn er nu meer dan 1200”, bevestigt Ferry van Jaarsveld, locatiebeheerder Egelopvang Papendrecht.

Intensieve (medische) zorg

Ook andere wilde diersoorten worden bij de verschillende opvanglocaties opgevangen en verzorgd. Ze krijgen niet alleen eerste hulp, maar een groot aantal dieren heeft langdurige en intensieve (medische) zorg nodig. Daarnaast is het belangrijk voor de wildopvangcentra om bewustwording te creëren, zodat dierenleed voorkomen kan worden. Ook voorlichting en tips zijn van belang, een veel voorkomend en uitermate belangrijk onderwerp is nu bijvoorbeeld: wat doe je als je een vogel aantreft die je verdenkt van vogelgriep?

Een eerste stap

We zijn vanzelfsprekend blij dat de provincie wil inzetten op preventie door natuurgebieden te beschermen, maar we vragen ons af of de provincie begrijpt dat we veel dieren juist binnen de bebouwde kom aantreffen. Denk aan vogels die tegen ramen vliegen of egels die worden aangereden. Ook zijn we natuurlijk blij met de eenmalige bijdrage van €50.000,- euro die verdeeld wordt onder de negen wildopvangcentra, maar daarmee redden de locaties het niet.

Wat heeft de wildopvang nodig?

Er zijn al te veel locaties in Nederland gesloten. Vorig jaar moest de wildopvang in Delft haar deuren sluiten vanwege geldgebrek. Dit brengt de overgebleven wildopvangcentra in de regio in moeilijkheden. Daarbij vormen de stijgende kosten en de grotere aantallen dieren die binnenstromen een enorme uitdaging. Dat vogelgriep niet meer seizoensgebonden blijkt, maar nu het hele jaar rondwaart, zorgt ook voor extra hobbels. Er wordt noodgedwongen flink geïnvesteerd in beschermingsmiddelen voor medewerkers en vrijwilligers, zoals mondkapjes, handschoenen en pakken. Een jaarlijkse vaste bijdrage van de provincie zou het voortbestaan van de wildopvangcentra kunnen helpen. Als de situatie niet verandert, zullen andere wildopvanglocaties (vooral de locaties die niet onder de Dierenbescherming vallen), ook moeten sluiten en dat baart ons zorgen. Het opvangen van hulpbehoevende wilde dieren is hard nodig!

Voor dieren in het wild

Wilde dieren in Nederland komen geregeld in de problemen doordat ons land meer en meer is aangepast aan menselijke behoeftes. Wij pleiten voor een diervriendelijkere omgang met wilde dieren, en zoeken actief naar diervriendelijke oplossingen.

Alle dossiers

Meer over dit onderwerp