Dier-sociaal medewerkers

Dierenleed voorkomen

Achter gesloten deuren gaat veel leed schuil. Daar weet de Dierenbescherming alles van. Onze coördinatoren preventie en dier-sociaal medewerkers in de regio's komen in beeld als het welzijn van dieren in het geding is, maar het nog niet zo ver uit de hand is gelopen dat er strafbare situaties zijn ontstaan.

Hulp nodig?

Word je binnen je werk als (sociale) hulp- of dienstverlener geconfronteerd met verstoord dierenwelzijn, maar zijn dieren of mensen niet in acute nood? Neem contact op met onze Helpdesk Hulpverleners.

Ben jij zelf een huisdiereigenaar of ken je iemand met een of meerdere huisdieren die hulp nodig heeft van onze preventieafdeling? Neem contact op met de Dierenbescherming.

Loop je tegen een acute situatie aan en heeft een dier direct hulp nodig? Bel dan het landelijk meldnumer voor dieren in nood 144. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

In veel gevallen helpt onze preventie-afdeling (waartoe onze coördinatoren preventie en dier-sociaal medewerkers behoren) preventief, zodat escalatie kan worden voorkomen. We reageren op hulpvragen van particulieren of van sociale hulpverleners namens particulieren, die ondersteuning nodig hebben bij de zorg van hun huisdier(en). Deze huisdiereigenaren of hulpverleners werken graag samen met onze medewerkers aan een geschikte oplossing.

Preventiewerk

Hulpverleners zijn onze oren en ogen achter voordeuren en kunnen vroegtijdig signaleren. Speciaal voor sociale hulpverleners heeft de Dierenbescherming daarom een 'Signalenkaart' ontwikkeld als hulpmiddel om verwaarlozing of mishandeling van dieren te kunnen herkennen. Verder kan men de landelijke Helpdesk Hulpverleners benaderen voor advies en hulp.

Is er inderdaad hulp nodig? Dan biedt de Dierenbescherming een hulpverleningstraject aan. Zo'n traject kan bestaan uit het geven van adviezen tot het ter plaatse ondersteunen en begeleiden van de hulpvrager voor een langere periode. Een hulptraject is altijd maatwerk en er wordt integraal samengewerkt met de sociale hulpverlener.

Soms is het beter om afstand te doen van één of meerdere huisdieren. We vangen deze dieren dan op in één van onze dierenopvangcentra.

Door de samenwerking te zoeken met sociale hulpverleners die vroegtijdig kunnen signaleren, kunnen we de situatie voor zowel dier als mens te verbeteren.

“"De samenwerking met andere hulpinstanties is belangrijk. Met z'n allen kunnen we mensen en dieren helpen die in een neerwaartse spiraal zijn geraakt." -“

Pamela Zaat
- Coördinator preventie regio Zuidwest.

Waar hebben dier-sociaal medewerkers mee te maken?

Onze coördinatoren preventie krijgen hulpvragen binnen van diereigenaren of hulpverleners. Deze coördinatoren beoordelen welke hulp het beste geboden kan worden en zetten zo nodig een dier-sociaal medewerker in.

We houden ons bezig met uiteenlopende hulpvragen, dit zijn een aantal voorbeelden:

 • Situaties die te maken hebben met geldproblemen

  • Er zijn te veel dieren en er is geen financiële mogelijkheid voor sterilisatie/castratie. We helpen met het vinden van een oplossing.
  • Er is geen geld voor medische behandeling van een huisdier. We helpen met het vinden van een oplossing.
  • De huisdiereneigenaar wordt uit huis gezet. We begeleiden met het afstand doen of zoeken een mogelijkheid voor tijdelijke opvang.
  • De huisdiereigenaar wordt dakloos. We begeleiden met het afstand doen of zoeken een mogelijkheid voor tijdelijke opvang.
 • Situaties die te maken hebben met onwetendheid

  • We adviseren over het houden van bepaalde diersoorten.
  • Iemand woont begeleid en mag geen huisdieren, maar heeft toch huisdieren geregeld (bijvoorbeeld via Marktplaats). We begeleiden de huisdiereigenaar met het afstand doen van zijn huisdier(en). We proberen tegelijk de betreffende zorginstelling te bewegen om een huisdierenbeleid op te stellen en zo dergelijke incidenten te voorkomen.
 • Situaties die te maken hebben met overlastklachten van buren/woningbouw

  • De huisdiereigenaar houdt te veel dieren in een kleine ruimte. We helpen met het afstand doen van één of meerdere huisdieren of denken na over een andere oplossing.
  • De huisdiereigenaar krijgt te maken met de GGD i.v.m. een vervuilde woning. We geven advies en begeleiden met het afstand doen van huisdieren.
 • Situaties die te maken hebben met zieke eigenaren

  • De huisdiereigenaar wordt in het ziekenhuis opgenomen en er is tijdelijke opvang nodig voor het huisdier/de huisdieren. We zoeken samen naar een oplossing.
  • De eigenaar is terminaal ziek. Hij moet afstand doen van zijn dier en daarbij begeleiden wij hem.
  • De eigenaar overlijdt. De familie zoekt hulp bij het afstand doen van de dieren en daar helpen wij bij.
"Mensen behandelen hun dieren lang niet altijd met opzet slecht. Vaak ligt daar wat anders aan ten grondslag. Schulden, ziekte of het verlies van een geliefde. Een dier wordt daar het slachtoffer van." -dier-sociaal medewerker Jonathan Urbiztondo

Cases

Om een beter beeld te geven van wat wij in de praktijk doen, volgen hier vier cases: