Landelijk vogelgriepprotocol in aantocht

De Dierenbescherming is blij met het nieuws dat het kabinet lijkt te gaan werken aan een landelijk vogelgriepprotocol voor de omgang met vogels uit het wild.

Door: Niels Kalkman Persvoorlichter

Landelijk vogelgriepprotocol in aantocht

In het voorjaar trok de Dierenbescherming nog aan de bel omdat één overkoepelend plan van aanpak op dit moment ontbreekt. Uit een Kamerbrief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ernst Kuipers) en Landgoed, Natuur en Voedselkwaliteit (Henk Staghouwer) wordt positief gereageerd op een plan van D66 hierover.

"Het is een goed idee om alle informatie, over hoe om te gaan met zieke of dode wilde vogels en de rol die verschillende partijen daarbij hebben, bij elkaar te brengen in een document op één plek”, valt te lezen in die brief. "Veiligheidsregio Friesland heeft aangeboden te willen helpen met het ontwikkelen van best practices ten aanzien van het opruimen van dode wilde vogels met vogelgriep."
Op basis daarvan zullen er nieuwe protocollen gemaakt worden die voor langere tijd houdbaar zijn. Er zal dan één document opgesteld worden dat als handreiking kan dienen voor instanties en overheden.

Extra drukte voor dierenambulances

Dierenambulances van de Dierenbescherming hebben het razend druk met het ophalen van dode vogels en van vogelgriepverdachte zieke dieren. Omdat vogelgriep een zoönose is moeten ambulancemedewerkers daarin uiterst voorzichtig te werk gaan met alle voorzorgsmaatregelen die daarbij passen. Een arbeids- en kapitaalintensief traject.

Daar komt nog bovenop dat er dus geen landelijk protocol geldt op dit moment voor in het wild levende dieren die worden verdacht van vogelgriep. Wie is er verantwoordelijk voor het opruimen van kadavers? Waar kunnen zieke vogels worden geëuthanaseerd en hoe kan dat snel gebeuren, zodat voorkomen wordt dat ambulances soms tientallen kilometers moeten rijden? De Dierenbescherming constateert dat duidelijke protocollen daaromtrent nog steeds ontbreken, terwijl het aantal slachtoffers onder wilde vogels toeneemt nu de ziekmakende variant van het virus endemisch is. In de veehouderij zijn wel duidelijke regels en procedures, al blijken ook die maatregelen inmiddels niet meer houdbaar in de huidige vogelgriepsituatie.

Zoönotisch risico

We zijn dan ook blij dat het kabinet voornemens lijkt te hebben om een landelijk protocol op te stellen dat voor iedereen duidelijkheid zou kunnen bieden. Daarmee kan hopelijk een stap worden gezet naar een betere omgang met wildevogelgriepslachtoffers. We praten graag over mee over dit plan, waarbij we zeker ook de vraag op tafel zullen leggen of de overheid het bestrijden van deze zoönotische ziekteverwekker moet overlaten aan een private organisatie die grotendeels werkt met vrijwilligers. De huidige variant van vogelgriep heeft een laag zoönotisch risico, maar bij andere varianten kan het risico voor de direct betrokkenen én de volksgezondheid toenemen.

Voor aanpakken vogelgriep

Alleen al deze winter zijn er meer dan anderhalf miljoen(!) kippen, eenden en kalkoenen gedood vanwege vogelgriep. Anderen zitten al maanden opgehokt. Dit probleem verdwijnt niet zomaar. We roepen de overheid dan ook op om vogelgriep serieus aan te pakken.

Veelgestelde vragen