Ministers reageren op brief 'Pak vogelgriep aan'

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) reageerden op de brief over de vogelgriepaanpak die de Dierenbescherming samen met wetenschappers, CIWF en WAP aan de ministers stuurde, en waar we ook aandacht voor vroegen in de Volkskrant en op sociale media.

Ministers reageren op brief 'Pak vogelgriep aan'

De Dierenbescherming deed begin dit jaar een dringende oproep om snel aan de slag te gaan met het aanpakken van de vogelgriep. Daarbij noemden we drie belangrijke stappen:

  1. Zorg dat pluimvee gevaccineerd wordt
    Vaccinatie gaat ziekte en verspreiding van het virus tegen, waardoor er veel minder of geen dieren meer gedood hoeven te worden, en het risico voor de volksgezondheid afneemt.
  2. Zorg dat pluimveebedrijven niet in waterrijke gebieden staan
    Pluimveebedrijven in de buurt van grote wateren lopen meer risico op besmetting door contact met wilde vogels. Voorkom nieuwe bedrijven, en verplaats bestaande bedrijven of zorg dat ze kunnen omschakelen.
  3. Zorg dat pluimveebedrijven kleiner worden en verder uit elkaar staan
    Minder bedrijven in de Gelderse Vallei en rondom Venray verkleinen de kans op onderlinge bedrijfsbesmettingen. Minder dieren per bedrijf verkleint de kans op mutaties, en bij besmettingen hoeven minder dieren gedood te worden.

Mooie stappen

In hun reactie gaan de ministers in op deze drie punten. Het is goed om te horen dat er een aantal stappen worden gezet om hiermee aan de slag te gaan. Zo wordt er dit jaar een proef uitgevoerd om een aantal nieuwe vaccins onder gecontroleerde omstandigheden te testen. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om een vaccin onder veldomstandigheden (bijvoorbeeld op een pluimveebedrijf) te onderzoeken. We zijn benieuwd naar de resultaten en hopen dat de overheid zich volop inzet om vaccinatie zo snel mogelijk praktijkrijp te maken.

Voor het tweede en derde punt wordt verwezen naar het vorige week gepresenteerde Nationaal Actieplan Versterken Zoönosenbeleid. Daarin staat dat er momenteel een studie wordt gedaan naar risicofactoren van vogelgriep, zodat je per pluimveebedrijf kunt inschatten hoeveel risico ze lopen. Daarin wordt ook gekeken naar de bedrijfsgrootte en de ligging - is het een waterrijk gebied en wat is de afstand tot andere bedrijven? Vervolgens moet deze kennis worden meegenomen in de 'gebiedsprocessen', waarin de provincies met alle stakeholders aan de slag gaan om uiterlijk 1 juli 2023 plannen op te leveren. In deze plannen komen ook stikstof, klimaat en waterkwaliteit aan bod. Het is dus belangrijk dat vogelgriep tussen al deze grote uitdagingen niet ondersneeuwt.

Échte oplossingen

Sinds oktober 2021 zijn er miljoenen kippen, eenden en kalkoenen op besmette en verdachte pluimveebedrijven gedood. Ook geldt in het grootste deel van Nederland nog steeds een ophokplicht. Hier willen we vanzelfsprekend zo snel mogelijk vanaf. Daarom blijven we bovengenoemde stappen en onderzoeken ook volgen en blijven we ons inzetten, zodat er échte oplossingen komen.

Voor aanpakken vogelgriep

Alleen al deze winter zijn er meer dan anderhalf miljoen(!) kippen, eenden en kalkoenen gedood vanwege vogelgriep. Anderen zitten al maanden opgehokt. Dit probleem verdwijnt niet zomaar. We roepen de overheid dan ook op om vogelgriep serieus aan te pakken.

Veelgestelde vragen