Verslag Voorjaarsmarkt Zuidlaren

Inleiding verslag Voorjaarsmarkt Zuidlaren

De voorjaarsmarkt van Zuidlaren heeft een kleinere paardenmarkt dan de Zuidlaardermarkt in het najaar. Dit jaar, 2016, zijn er door de organisatie 169 paarden en 20 ezels geteld (189 totaal). Dit zijn er minder dan in 2015 (225), 2014 (243) en 2013 (285). In voorgaande jaren waren er handelaren die uit Duitsland, Bulgarije, Hongarije, Polen en Tsjechië kwamen, dit jaar waren er alleen Duitse handelaren en een enkele Belgische handelaar te herkennen.

De paardenmarkt vond dit jaar, net als voorgaande jaren, plaats op de Brink (Z.Z.). Een stuk grasland van maximaal 1200 m2 aan effectieve ruimte met  veel bomen en in het midden een kleine, met hekken omringde, vijver. Op de aangrenzende Brink (O.Z.) vond een warenmarkt plaats. Op de warenmarkt was het drukker dan op de paardenmarkt. De paardenmarkt, waar handelaren al vanaf 05:00 uur hun dieren aan de man probeerden te brengen, sloot rond 13:30 uur toen het laatste paard van de markt verdween.

AanbindenMet name de Shetlanders en de pony’s draaien zich met regelmaat vast, omdat ze onder het touw door konden.

Methode van beoordeling paardenmarkt

De Dierenbescherming was dit jaar aanwezig met zes medewerkers. In tweetallen, noodzakelijk in verband met veiligheid, is de paardenmarkt beoordeeld op basis van de relevante wetgeving ten aanzien van dierenwelzijn en dierenmarkten én op basis van het Protocol Welzijn Paardenmarkten, waar de organisatie van de paardenmarkt zich aan verbonden heeft. Door middel van beeldmateriaal (foto en video) is geprobeerd om alle onderdelen zo goed mogelijk in beeld te brengen, zodat iedereen voor zichzelf kan beoordelen in hoeverre het wel of niet door de beugel kan.

Beoordelingen en conclusie Voorjaarsmarkt Zuidlaren


Lees ook: Dossier Paardenmarkten.