Voorjaarsmarkt Zuidlaren: Conclusie

Conclusie beoordeling voorjaarsmarkt Zuidlaren

Onwil of onkunde? Dat is de vraag die ons telkens te binnen schiet bij het beoordelen van de verschillende onderdelen van deze markt. Als er namelijk een paardenmarkt goed ingericht zou kunnen worden, dan zou het toch wel deze voorjaarsmarkt van Zuidlaren moeten zijn. Gezien het geringe aantal paarden (260-280) en de vrij ruime hoeveelheid beschikbare grond, had deze markt volledig anders – en daardoor diervriendelijker – ingericht kunnen worden.

Toegangscontrole

Er was maar één dierenarts aanwezig voor de toegangscontrole. Hier gingen een aantal zaken flink mis:
  1. Er werden tientallen paarden ongezien de markt opgeladen. Dit komt niet alleen duidelijk naar voren op onze beelden, maar ook in het officieel geteld aantal paarden (=verkochte toegangskaarten) door de organisatie in vergelijking met onze telling = 189 versus 260-280. 
  2. Er zijn verschillende paarden via een onbewaakte achteringang de markt opgeladen.
  3. Er werden paarden toegelaten met door de dierenarts herkende verwaarlozing aan de hoeven. Dit is in strijd met het Protocol Welzijn Paardenmarkten.
  4. De dierenarts en de marktmeester bleken onvoldoende kennis van het protocol te hebben. Dit bleek uit het feit dat zij zich bleven verschuilen achter de wetgeving, waarin staat dat zij enkel hoeven te controleren op besmettelijke ziekten.
  5. Net als voorgaande jaren bleek de organisatie het opladen van de markt logistiek niet aan te kunnen. 

Stress en fysieke beschadiging

Deze editie van de paardenmarkt heeft bewezen dat de huidige vorm van deze paardenmarkt eigenlijk nooit een acceptabele vorm van dierenwelzijn kan borgen. Ondanks dat de omstandigheden – het weer, afwezigheid kermis en muziek, vrij weinig paarden, ruime hoeveelheid grond, relatief korte duur – erg gunstig waren, bleven wij dezelfde tekenen van welzijnsaantasting herkennen. Het enige verschil was dat er nu slechts enkele paarden met apathie werden herkend.

Voer en drinkwater

Ondanks de aanwezigheid van beide, bleek het toedienen ervan wederom problematisch. Dat geen enkel paard daadwerkelijk de beschikking over drinkwater had, verbaasde ons niet. Dit hebben wij namelijk voortdurend aangekaart tijdens de besprekingen over het Protocol Welzijn Paardenmarkten. De organisaties van de paardenmarkten willen er echter niet aan om hier logistieke maatregelen voor te nemen om dit te verzekeren.

Wetgeving

De paardenmarkt is in strijd met diverse artikelen van de wet- en regelgeving. Met name als het gaat om de onnodige hoeveelheid stress dat paarden oplopen door naar een paardenmarkt getransporteerd te worden, er de hele dag in de drukte te staan én de absolute onvoorspelbaarheid van de gehele situatie. Er wordt ook veel gehandeld in strijd met de Transportverordening, zoals de drinkwatervoorziening, het tot een minimum beperken van opwinding of stress bij het laden en lossen en het niet verwijderen van paarden op de markt die klaarblijkelijk niet geschikt zijn om op de markt te staan.

Protocol Welzijn Paardenmarkten

De organisatie voldoet vrijwel volledig niet aan het Protocol Welzijn Paardenmarkten, waar zij zelf notabene een wezenlijk onderdeel van zijn. Het viel ons ook op dat de organisatie geen weet bleek te hebben van de inhoud van het protocol. Hier doelen wij specifiek op de dierenarts en overige medewerkers van de organisatie die op de markt stonden. Zelfs de marktmeester leek ogenschijnlijk geen kennis van de inhoud te hebben. Dit laatste mag als opmerkelijk worden genoemd, daar de marktmeester zelf zitting heeft in de commissie achter het protocol.


Algehele conclusie

Over de kundigheid en goede wil van de organisatie valt weinig met zekerheid te zeggen. Er gaat in ieder geval het nodige mis en de organisatie lijkt machteloos om het een goede invulling te geven. Dit neigt in eerste instantie naar onkunde, maar zodra er relevante problemen worden aangekaart lijkt de organisatie niet in te willen grijpen. Dit laatste kan echter ook een andere uitleg hebben, namelijk dat ingrijpen in die situatie zorgt voor escalatie van de sfeer op de paardenmarkt. Er is namelijk één keer ingegrepen door de dierenarts en de marktmeester toen een handelaar brutaal doorliep bij de ingangscontrole. Dit ingrijpen leidde bijna tot een handgemeen. 

De vraag of het onwil of onkunde is, kan dus op diverse manieren worden uitgelegd. Wij kiezen er daarom voor om een ander woord te kiezen; onmogelijkheid! Het is volgens ons onmogelijk om een paardenmarkt conform de wetgeving te organiseren, zelfs met de beste intenties. Dit vereist namelijk een dusdanig grote verandering in handelen van zowel de organisatie, de handelaren en het publiek dat er niets meer van een paardenmarkt overblijft. De enige wijze is om de markt los te koppelen van publiek (lees; commerciële activiteiten die profiteren van de trekpleisterfunctie van de markt) en de markt fysiek en organisatorisch heel strak in te regelen. Dit heeft echter onoverkomelijke financiële consequenties voor de markt, namelijk minder inkomsten en meer uitgaven. Aangezien volgens ons elke paardenmarkt in Nederland primair als tentoonstelling fungeert, zullen de organisaties qua dierenwelzijn nooit en te nimmer tot een adequate invulling van een paardenmarkt kunnen komen. Als ze primair als handelskanaal fungeren, dan hebben ze nog wel een toekomst. Althans, als de inwoners van een gemeente het accepteren dat hun belastinggeld wordt uitgegeven om deze traditionele handel van paarden mogelijk te maken.

Lees ook:

 

Ga terug naar: Verslag Voorjaarsmarkt Zuidlaren.