Voorjaarsmarkt Zuidlaren: beoordeling volgens Protocol Welzijn Paardenmarkten

Hieronder volgt een overzicht van de afspraken gemaakt in het Protocol Welzijn Paardenmarkten. Daarbij lees je per afspraak hoe we de Voorjaarsmarkt Zuidlaren hierop beoordeeld hebben.

1. Er is een controle bij de aanvoer van elk paard door een dierenarts. Paarden met verwondingen, tekenen van verwaarlozing en/of mogelijk infectieuze ziekten worden niet toegelaten;

Dit onderdeel is op twee vlakken niet gehaald. Bij lange na niet elk paard is door de dierenarts gecontroleerd. Wij hebben het er dan niet over of een inspectie van een seconde wel of niet afdoende is. Nee, het gaat hier om de tientallen paarden die volledig door de dierenarts zijn gemist. Er zijn enkele paarden gezien met tekenen van verwaarlozing. Een drietal paarden hadden duidelijk herkenbaar verwaarloosde hoeven. Deze zijn door de dierenarts opgemerkt, maar is niets mee gedaan onder het mom van “Ze lopen niet kreupel, dus het kan er mee door”. Eén duidelijk te mager paard werd toch toegang tot de markt verleend.


2. Paarden die een gecoupeerde staart hebben worden niet toegelaten, met uitzondering van paarden die zijn gecoupeerd vóór 1/9/2001;

Er zijn geen paarden bij de ingangscontrole aangeboden met een gecoupeerde staart.

3. Er is beschikking over voldoende vers drinkwater en de paarden moeten de gelegenheid hebben te drinken;

Er was 1000 liter vers drinkwater aanwezig. Op een totaal van 260-280 paarden gaat het hier om 3,5 tot 4 liter drinkwater per paard. Dit is niet afdoende als je kijkt naar de fysiologische behoefte van het paard, dat 30 tot 50 liter water per dag hoort te drinken. Weliswaar staan paarden niet de hele dag op de markt, maar de meesten toch zeker een kwart dag (6 uur). Dit komt dan grofweg op een behoefte van 10 liter per paard uit. Voor deze markt had er dan 2500 tot 3000 liter vers drinkwater moeten zijn.Géén enkel paard had de beschikking over drinkwater. Aan het einde van de markt hebben medewerkers van de Dierenbescherming en twee diervriendelijke omstanders zelf een aantal paarden van water voorzien. Het aangebonden water werd gulzig opgedronken door de paarden. Een aantal paarden dronken zelfs meerdere emmers leeg.

4. Alle paarden hebben de beschikking over ruwvoer van goede kwaliteit en de paarden moeten regelmatig de gelegenheid hebben te eten;

Het aanwezige ruwvoer was van een goede kwaliteit en in voldoende mate aanwezig. Voor de meeste paarden was het ruwvoer echter binnen twee uur al niet meer bereikbaar, doordat de dieren door de stress over de grond gingen schrapen met hun voorste benen. Daarmee trapten ze het ruwvoer buiten hun bereik. Voor het oog lijkt het dan alsof ze nog voldoende voer hadden, maar in de praktijk had het er net zo goed niet kunnen liggen.


5. De paarden staan op een geschikte, niet gladde ondergrond;

De meeste paarden stonden op een geschikte ondergrond. Slechts een handvol paarden stonden in de modder.

6. De paarden en pony’s dienen op een, voor het dier, veilige manier aangebonden te zijn. De paarden mogen niet langer dan acht uur achter elkaar aangebonden staan. Om beweging mogelijk te maken dient een uitloopmogelijkheid in de nabijheid van de paardenmarkt aanwezig te zijn (b.v. monsterbaan);

De aanbindwijze van de paarden is niet voor elk dier veilig. Met name de Shetlanders en de pony’s draaien zich met regelmaat vast, omdat ze onder het touw door konden. Voor de overige paarden is de aanbindwijze iets veiliger, maar het leide wel tot een gevaarlijke situatie als een paard met een van de benen over het touw was gestapt.Er was geen duidelijke monsterbaan aanwezig. De marktmeester gaf aan dat een stuk gras op de markt daarvoor geschikt was. Er liepen op dit stuk terrein echter voortdurend bezoekers van de markt, zoals ouders met kinderen in kinderwagens of op fietsjes. Als er al gebruik van werd gemaakt, dan was het meestal van bedenkelijke veiligheid. Er werd voor het monsteren vooral gebruik gemaakt van de straat, die bestond uit klinkers.

7. De afstand tussen publiek en paarden moet zodanig zijn dat ongelukken voorkomen worden;

Er was niets dat het publiek op de nodige afstand hield. Geen barrière of duidelijk aangegeven wandelpad.


8. Onnodige onrust (door bv. lawaai van kermisattracties) voor de dieren die tot vluchtgedrag kan leiden dient te worden vermeden;

Aan deze markt zat geen kermis gekoppeld. Er was verder geen geluid van muziek of omroepinstallaties. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds veel vluchtgedrag werd waargenomen. Het mensengedruis en het onrustige en gehaaste opladen van de paarden zorgden alsnog voor onnodige onrust.

9. Op een centrale plaats op de markt is voorlichting beschikbaar over het houden van paarden;

Er was geen voorlichting beschikbaar.

10. Het aanbieden van een dier als prijs, direct of indirect, via een verloting o.i.d is niet toegestaan;

Er zijn geen dieren aangeboden als prijs.

11. Dieren die op welke wijze dan ook een gevaar vormen voor zich zelf, andere paarden of bezoekers moeten van de markt worden verwijderd of apart worden gezet.

Er zijn geen dieren van de markt gehaald, terwijl er meerdere zeer onrustige dieren op de markt stonden.Lees ook:


Ga terug naar: Verslag Voorjaarsmarkt Zuidlaren.