De jacht op ganzen is barbaars

Elk jaar worden in ons land maar liefst 245.000 ganzen gedood om overlast en schade aan gewassen tegen te gaan.

Nog eens duizenden ganzen worden verwond, maar niet gedood: tussen de 25 en 40 procent van de ganzen leeft met een pijnlijke dosis hagel in het lijf. En dat terwijl er diervriendelijke alternatieven zijn, waarvan is aangetoond dat ze werken, om de overlast tegen te gaan.

Doden werkt niet

Het massaal doden van deze prachtige wilde dieren, waarbij jaarlijks tienduizenden ganzenfamilies worden verwoest, helpt niet. Integendeel, de populatie groeit nog steeds. De Dierenbescherming vindt het dan ook onbegrijpelijk en onacceptabel dat jagers, boeren, politiek en overheden de ‘oplossing’ blijven zoeken in het doden van honderdduizenden ganzen per jaar.

Fotocredits: Task Force Jachtmisstanden

Diervriendelijke alternatieven: ganzengebieden

Met behulp van de juiste landinrichting, in combinatie met verjaging, kan het gedrag van ganzen worden gestuurd en daarmee overlast worden voorkomen. Belangrijk is dat er twee soorten gebieden kunnen worden onderscheiden:

  • Niet-ganzengebieden: maak de gebieden waar niet gebroed, gerust en gegeten mag worden onaantrekkelijker, door bijvoorbeeld het verbouwen van olifantsgras, het direct omploegen van akkers na de oogst, het aanbrengen van barrières tussen water en land, en verjaging met diervriendelijke middelen zoals lasers, ganzendraad of getrainde honden.
  • Ganzengebieden: het aanwijzen en inrichten van rustgebieden waar ganzen ongestoord kunnen verblijven.
Download het rapport

Innovaties in ganzenwering

In 2022 heeft het bureau de Natuurverdubbelaars in opdracht van de provincie Utrecht en samen met de provinciale werkgroep Alternatief beheer een onderzoek uitgevoerd naar innovaties in faunabeheer, gericht op ganzenwering en -verjaging. De centrale vraag was welke innovatieve methoden voor ganzenwering en -verjaging beschikbaar zijn. En hoe de provincie Utrecht het gebruik van innovatieve, niet-dodelijke methoden kan stimuleren. Ook de Dierenbescherming is vertegenwoordigd in de werkgroep Alternatief beheer, naast de provincie, LTO-Noord, BIJ12 Faunazaken en de Faunabeheereenheid Utrecht.

Uit een set van 77 publicaties, aangevuld met beoordelingen vanuit experts, is een lijst met innovatieve methoden tot stand gekomen.

Bekijk de samenvatting

Download het rapport

Dierenbescherming voert actie

Lees meer over diervriendelijke alternatieven in het ganzenartikel in DIER.

De Dierenbescherming voert actie tegen de gewelddadige jacht op ganzen. Wij zijn het eindeloze dierenleed zat en strijden voor de bescherming die deze dieren verdienen.

  • Wij tonen aan dat de jacht onzinnig is en wij promoten diervriendelijke alternatieven waar en wanneer wij kunnen via alle mogelijke media.
  • Daarnaast gaan wij door met intensieve lobby bij de provincies, ministerie en Tweede Kamer, en laten daar constant ons tegengeluid horen.
  • En natuurlijk blijven wij de ontwikkeling van diervriendelijke alternatieven stimuleren, promoten en financieel ondersteunen! Dit kost veel tijd en geld.


Jouw hulp is daarom onmisbaar om dit prachtige dier te redden. De jacht op ganzen is barbaars!


Factsheet Ganzen