Ministers verdiepen zich in visie Dierenbescherming

Tijdens een bezoek aan minister van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) presenteerden Gemma Willemsen, Alice Luttik en Manon Stevens van de Dierenbescherming de plannen, werkzaamheden en visie van de Dierenbescherming. Een waslijst aan onderwerpen kwam voorbij.

Ministers verdiepen zich in visie Dierenbescherming

*Op de foto van links naar rechts: Gemma Willemsen (Corporate Strategisch Adviseur), minister Adema (LNV), Manon Stevens (Politiek Lobbyist) en Alice Luttik (Manager Beïnvloeding en Voorlichting). Manon Stevens overhandigt ons Deltaplan Veehouderij

Successen

Onlangs kondigde minister Adema aan dat hij een verplichte chip wil invoeren voor huiskatten en dat er een houdverbod komt voor honden en katten die lijden onder hun uiterlijke kenmerken. Ook de positie van het konijn en de haas op de wildlijst werd onder de loep genomen in de politiek. Dit zijn stuk voor stuk thema’s waar de Dierenbescherming al jaren voor pleit. We zijn dan ook blij met deze ontwikkelingen en kregen de kans om de ministers hier hartelijk voor te bedanken.

Wat doet de Dierenbescherming?

Ook was er ruimschoots de tijd om dieper in te gaan op wie wij als organisatie zijn en wat wij doen en nastreven. De Dierenbescherming is nog altijd de grootste dierenorganisatie van Nederland met ruim 4500 vrijwilligers en bijna 400 betaalde medewerkers. Daar bereiken we mooie resultaten mee en daar zijn we trots op. Een paar voorbeelden (naast de hierboven genoemde successen) zijn de hoogwaardige dierenhulp die wij bieden met o.a. dierenambulances en dierenopvangcentra, het creëren van draagvlak voor kweekvlees, ons Beter Leven keurmerk en het Convenant Dierwaardige Veehouderij waar Gemma Willemsen namens de Dierenbescherming een belangrijke rol in speelt. Daarnaast werd de positie van de wolf uitgebreid besproken en onze focus op preventieve en maatschappelijke dierenhulp waarmee we ons volop richten op het voorkomen van dierenleed. Kortom, aan gespreksstof geen gebrek.

Bekijk onze resultaten van 2022

Interesse

Het was voor de Dierenbescherming bijzonder en interessant om met de ministers te kunnen spreken. We kunnen op deze manier bij de bewindspersonen laten zien dat wij gaan voor de constructieve dialoog, een handelingsperspectief en concrete hulp aan dieren. Zo willen we graag, ook met de overheid, bijdragen aan beter dierenwelzijn.

Voor dierenwelzijn in de wet

Wij lobbyen om dierenwelzijn te verankeren in de wet. Door goede kaders, voorkom je immers dierenleed in bijvoorbeeld de vee-industrie en bij dierproeven. We lobbyen op landelijk niveau, maar ook in Europa, bij de provincies en gemeenten.

Lees alle dossiers