Resultaten in 2022

Dit bereikten we voor dieren, mede dankzij jouw steun!

Nu het jaar ten einde loopt, blikken we graag terug met een greep uit de resultaten waar we trots op zijn en die we zonder jouw steun niet hadden kunnen realiseren.

2022 in het kort

  • 70.000 dieren werden door onze ambulances vervoerd
  • 21.832 dieren werden opgevangen
  • 1.949 huisdieren konden worden herenigd met hun eigenaar
  • 9.853 huisdieren vonden een nieuwe baas
  • 328 dierenbuddy’s hielpen mensen bij de zorg voor hun dier
  • 84 miljoen dieren kregen dankzij het Beter Leven keurmerk een beter leven

Januari

Eindelijk! Stroomhalsbanden verboden

Sinds 1 januari van dit jaar zijn stroomhalsbanden voor honden verboden. We streden hier al jaren voor en zijn blij dat dit eindelijk bij wet is bepaald, omdat de banden honden fysiek en mentaal pijn doen en zelfs voor verwondingen kunnen zorgen.

Lees verder

Start bouw de Hof van Ede

Dierenbeschermingscentrum Amersfoort en Dierentehuis De Hof van Ede worden in 2022 samengevoegd tot één regionaal Dierenbeschermingscentrum op twee locaties. Eind 2022 kunnen inwoners uit het werkgebied van zowel De Hof van Ede (gemeenten Ede, Renkum en Wageningen) als van Dierenbeschermingscentrum Amersfoort op de beide locaties voor de opvang van hun huisdier terecht.

Lees verder

Februari

Vrijwilligers helpen bij de paddentrek

Het paddentrekseizoen begon al vroeg, op 14 februari. Maar na een paar avonden werd het weer kouder en bleven de dieren in hun schuilplaatsen. Ook was het lange tijd te droog voor de padden om te gaan trekken. Het was dus een paddentrek met pieken en dalen. In de regio’s Den Haag, Apeldoorn en Zutphen zijn paddenwerkgroepen van de Dierenbescherming actief. In totaal waren dat meer dan 500 vrijwilligers op zo’n 25 oversteeklocaties.

Lees verder

Maart

Hulp aan Oekraïense dieren in Nederland

Dierenhulporganisaties, waaronder de Dierenbescherming, werken samen om in Nederland hulp te bieden aan dieren die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne. We hebben de handen ineengeslagen met DierenLot, IFAW en de NFDO om één meldpunt op te zetten en hulp te coördineren.

Lees verder

April

Geen jacht op konijnen

Het was al aangekondigd, maar voor dit jachtseizoen is de jacht op het konijn gesloten wegens de ongunstige staat van instandhouding van de soort. Ook zijn er beperkingen voor de jacht op de haas; op dat dier mag in Groningen, Limburg en Utrecht in jachtseizoen 2022-2023 niet worden gejaagd.

Dierenbuddy uitgebreid

Wat doet het met een dier als hij weg moet uit zijn vertrouwde omgeving? Onze dierenbuddy’s voorkomen eenzaamheid bij dier en mens door structurele hulp te bieden bij de verzorging van huisdieren. Afgelopen jaar zijn Dierenbuddy's aan de slag gegaan in Groningen, De Bilt en Delft. Inmiddels kom je onze dierenbuddy's al in negentien verschillende gemeenten tegen.

Lees verder

Mei

Strijd tegen lange-afstandstransporten

Jaarlijks worden miljoenen dieren binnen en buiten de Europese Unie vervoerd om te worden geslacht, vetgemest of gefokt. Hun welzijn zou onderweg gewaarborgd moeten zijn, maar de regels blijken niet te worden gerespecteerd. Onze koepelorganisatie Eurogroup for Animals pleit voor ingrijpende veranderingen.

Lees ook

Beter Leven keurmerk in lijst topkeurmerken

Ons Beter Leven keurmerk (2 & 3 sterren) is opnieuw een van de 12 topkeurmerken volgens Milieu Centraal. Van Milieu Centraal: 'Van alle duurzame claims op voedselproducten blijven na onderzoek van Milieu Centraal 12 keurmerken als beste over in de Keurmerkenwijzer. De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie maakt deze 12 topkeurmerken bekend om consumenten te helpen om duurzamer boodschappen te doen.'

Lees verder

Juli

Eindelijk een huis- en hobbydierenlijst

Na dertig jaar eindeloos wachten heeft het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een lijst gepresenteerd met zoogdieren die in Nederland mogen worden gehouden als huisdier. Een huis- en hobbydierenlijst - voorheen ook wel bekend als een positieflijst - is een enorme stap vooruit voor dierenwelzijn. De lijst gaat in op 1 januari 2024, dus we moeten nog even geduld hebben.

Lees verder

Augustus

Burgerinitiatief voor een bontvrij Europa

Dieren op bontfokkerijen leven in draadstalen kooien. Ze verminken zichzelf, hebben geïnfecteerde wonden en missen ledematen. De bontfokkerij voldoet in geen enkel opzicht aan enige vorm van dierenwelzijn. En dat moet stoppen. De Dierenbescherming steunt daarom het burgerinitiatief van Bont voor Dieren, waarmee we de EU vragen om een verbod op bontfokkerijen en bontproducten van alle fokkerijen op de Europese markt.

Lees verder

Hulp voor eenzame konijnen

Dierenbeschermingscentrum Amersfoort kampt, zoals veel locaties van de Dierenbescherming door heel het land, al lange tijd met grote drukte op de konijnenafdeling. Sinds 2016 is het aantal ‘afstandskonijnen’ bij opvangcentra van de Dierenbescherming bijna verdubbeld. In augustus werd daarom voor het eerst een speeddate-event gehouden 'First Dates Rabbits'. 44 eenzame konijnen vonden een partner. Tijdens een informatiemiddag in het Knaagdierencentrum in IJmuiden werden 25 dates gepland voor vrijgezelle konijnen om te komen snuffelen aan mogelijke partners.

Lees verder

September

64 organisaties roepen het kabinet op om door te pakken met natuurherstel

Met een gezamenlijke oproep in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties, waaronder de Dierenbescherming, namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuur- en diervriendelijke landbouw en aan de slag te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord. De steun voor dit signaal komt uit alle hoeken van de maatschappij, zoals natuurorganisaties, wetenschappers, verkeersorganisaties, banken, kerken, bouwbedrijven en boeren.

Lees verder

Einde draverijwedstrijd Maliebaan Utrecht

De draverijwedstrijd die in september op de Maliebaan in Utrecht werd gehouden, als lustrumactiviteit van de Diergeneeskundige Studenten Kring (DSK), is meteen ook de laatste. Aan deze traditie komt een eind en dat is voor de paarden goed nieuws. Enige tijd voor de wedstrijd vroeg de gemeente Utrecht aan de Dierenbescherming om input voor de beoordeling van een subsidieaanvraag voor dit evenement. De gemeente gaf tegen haar zin een vergunning af, dierenwelzijn was geen grond om een vergunningen te weigeren.

Het evenement deed sowieso veel stof opwaaien, waarop de DSK besloot vooraf aan de draverij een paneldiscussie te organiseren over dierenwelzijn. Collega Elly von Jessen nam deel als panellid. Ons standpunt is helder. Uitgaand van de intrinsiek waarde van het dier, vragen we ons vooral af hoe het aangespannen rennen de paarden dient, wat voor de faculteit Diergeneeskunde de educatieve waarde is van zo’n happening en hoe de dierenartsen van de toekomst hierbij het begrip ‘intrinsieke waarde’ invullen.

Lees verder

1,4 miljoen handtekeningen voor einde aan dierproeven

Europese dierenrechtenorganisaties hebben meer dan 1,4 miljoen handtekeningen verzameld met het Europese burgerinitiatief 'Cosmetica zonder dierenleed, maak Europa dierproefvrij'. Er waren een miljoen handtekeningen nodig om de Europese Commissie het verzoek in overweging te laten nemen.

Lees verder

Chip de kat

De campagne van Chip de kat draait om het belang van het chippen van katten. In de campagne maken we kennis met met Chip de kat. Hij heeft slim personeel dat ervoor gezorgd heeft dat Chip gechipt is. Hij zit het liefst binnen. Maar als hij toch eens op avontuur gaat en verdwaalt, dan is de kans heel groot dat alles weer goedkomt. Jaarlijks raken er in ons land ongeveer 62.500 katten zoek, waarvan de Dierenbescherming er ongeveer 6500 zwervend aantreft en opvangt. De meeste van deze katten zijn niet gechipt of de registratie klopt niet. Door het ontbreken van een chip of goede registratie kunnen we maar liefst 83% van de katten niet herenigen met hun baasje.

Lees verder

Oktober

Collecteweek

Elk jaar hebben tienduizenden dieren in Nederland hulp nodig. Tijdens de jaarlijkse collecteweek zetten vele collectanten en wijkhoofden zich in, zodat de Dierenbescherming deze dieren kan redden, opvangen en beschermen. Collecteren kon ook vanuit huis! Met de digitale- oftewel online collectebus konden mensen via social media en WhatsApp vrienden, familie, collega's en andere bekenden vragen om te doneren.

De resultaten

Lees verder

LID officieel geregistreerd als onpartijdig, onafhankelijk en deskundig

De LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) is door de Raad voor Accreditatie (RvA) na intensieve toetsing beoordeeld als een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige inspectiedienst voor het uitvoeren van routinecontroles. Hiervoor ontvangt de LID een accreditatie voor de internationaal vastgelegde ISO 17020-norm.

De inspectiedienst voert in opdracht van de rijksoverheid op jaarbasis minimaal 750 routinecontroles uit om de bedrijfsvoering op het gebied van dierenwelzijn van onder andere dierenwinkels, -pensions, -fokkers en -handelaren onder de loep te nemen.

Lees verder

Start met onderhandelingen Convenant Dierwaardige Veehouderij

Op initiatief van de rijksoverheid zijn in oktober onderhandelingen van start gegaan om te komen tot een 'Convenant Dierwaardige Veehouderij'. Dit convenant zal de basis vormen van wetgeving en het doel daarvan is het realiseren van dierwaardige veehouderij. We zijn blij dat wij deelnemen aan deze onderhandelingen en zodoende een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Lees verder

Nu ook kaas met Beter Leven keurmerk

In de Beter Leven Week werd bekend dat 35 boeren met een kleine vierduizend melkkoeien doen mee aan het grootste keurmerk voor dierenwelzijn in Nederland. Nu vind je ook kaas met het Beter Leven keurmerk in de schappen van verschillende supermarkten. De Lidl verkoopt sinds een maand kaas met drie sterren Beter Leven keurmerk en vanaf 1 november vind je bij de Plus kaas met 1 ster Beter Leven keurmerk.

Lees verder

Steun ons

Samen dierenleed voorkomen

Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend!

Gift van € 10
Gift van € 25
Gift van € 50
Ander bedrag