Jaarverslag

Hoe werd jouw euro besteed?

De Dierenbescherming streeft ernaar dat zoveel mogelijk geld naar onze kerntaken gaat; naar het redden, opvangen en beschermen van dieren.

LEES HIER HET VOLLEDIGE JAARVERSLAG

Lees hier het beknopte jaarverslag


In ons jaarverslag maken we de balans op van het voorgaande jaar. Op financieel, maar ook op beleidsinhoudelijk gebied. Wat is goed gegaan en waar kan nog meer winst voor dieren behaald worden?

Integraal onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening, met financiële gegevens en een toelichting hierop. De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. Ook de richtlijnen van het CBF-Keur, waarin principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen opgenomen zijn, zijn toegepast.