Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Of het nu gaat om het welzijn van huisdieren, landbouwhuisdieren of in het wild levende dieren; de gemeente maakt het verschil!

istock

Wat kan de gemeente doen?


De wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente raken op tal van onderwerpen aan de belangen van dieren, hun veruit grootste groep inwoners. De Dierenbescherming helpt gemeenten graag op weg om te kijken wat de mogelijkheden binnen uw gemeente zijn.

Dierenwelzijn lijkt voor velen een klein onderwerp. Op het grote toneel van de Europese politiek is dit wellicht waar, maar hoe kleiner de politieke schaal, hoe belangrijker het dier wordt. Op gemeentelijk niveau is het dier onderdeel van de dagelijkse gang van zaken van vrijwel elke burger. Of het nou een hond in het park is, een kat op een motorkap, een eend in het water, een rat bij het afval of een vlinder in de tuin: er zijn veel dieren die het leven in de gemeente geur en kleur geven.

De Dierenbescherming gaat graag in gesprek met jouw gemeente om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn binnen uw gemeentegrenzen.

Nota Aanbevelingen Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid 2022

Op 20 april 2022 overhandigde de Dierenbescherming de Nota Aanbevelingen Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid aan Marcella Hendrikx, de voorzitter van de Wethoudersvereniging. In deze nota staan aanbevelingen die gemeenten kunnen gebruiken bij de coalitieonderhandelingen om onderscheidend te zijn op het gebied van dierenwelzijn. Het document bevat concrete adviezen die gemeenten over kunnen nemen voor het verbeteren van het welzijn van dieren uit de veehouderij, gezelschapsdieren en in het wild levende dieren.

Inspiratiedocument Gemeenten en Dieren 2018-2021

In ‘Gemeenten en Dieren’ wordt het minimale beleidskader beschreven waarvan de Dierenbescherming verwacht dat een gemeente aan voldoet. De benoemde onderwerpen zijn eenvoudig door te voeren en logisch en begrijpelijk voor het merendeel van de burgers. ‘Gemeenten en Dieren’ is een mooie opwaartse stap richting het creëren van een moderne en beschaafde maatschappij waarin mens en dier zo goed mogelijk in harmonie samenleven.

Gemeenteraadsverkiezingen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 gehouden worden, heeft de Dierenbescherming een flyer uitgebracht voor alle lokale politieke partijen in Nederland. We verzoeken de lokale partijen dierenwelzijn mee te nemen in hun verkiezingsprogramma en hier ook na de verkiezingen aandacht aan te besteden.