Nalaten aan de Dierenbescherming

In een testament legt u vast voor wie u na uw overlijden zorg wilt dragen. Op deze pagina alles over nalaten aan de Dierenbescherming. Hoe u kunt bijdragen aan dierenwelzijn in de toekomst, maar ook hoe de Dierenbescherming bij uw overlijden de zorg voor uw huisdier op zich kan nemen of als executeur kan optreden.

istock