Veelgestelde vragen over huisdieren

Algemeen

 • Bestaat er een cursus voor EHBO bij dieren?

  Momenteel geven wij geen cursus EHBO bij dieren meer in het land. Wel kun je bij eerste hulp bij ongelukken terecht in de Dieren EHBO tips op onze website. Daarnaast raden we aan om altijd de dierenambulance of dierenarts te raadplegen.

 • Hoe denkt de Dierenbescherming over trainen met dieren?

  De Dierenbescherming vindt het trainen van dieren in orde, zolang het een positief effect op ze heeft, bijvoorbeeld doordat ze voldoende afleiding en beweging krijgen. Dit geldt voor gedomesticeerde dieren: dieren die al eeuwenlang door mensen worden gehouden en voor hun verzorging van de mens afhankelijk zijn. Niet-gedomesticeerde dieren moeten sowieso niet worden getraind, tenzij dit bevorderlijk is voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. Belangrijk is dat goed contact tussen mens en dier voorop staat, zoals bij gedrags- en gehoorzaamheidscursussen. Er moet dus niet te veel dwang worden toegepast om de dieren zover te krijgen dat ze de gevraagde taak uitvoeren. Het trainen moet diervriendelijk gebeuren, waarbij gewenst gedrag beloond wordt, er wordt dus niet gestraft. Degenen die zich professioneel bezighouden met het trainen van dieren (ook vrijwillige gedragsbegeleiders) moeten beschikken over voldoende, aantoonbare vakbekwaamheid. Trainingen waarbij chronische stress ontstaat, zijn niet acceptabel. Dit geldt ook voor trainingsmethoden en -hulpmiddelen die pijn, schade, verwondingen of angst veroorzaken. Hulpmiddelen moeten zeer beperkt worden gebruikt. Hulpmiddelen die schadelijk kunnen zijn bij ondeskundig gebruik (zoals de teletacband) mogen nooit voor trainingen worden gebruikt en uitsluitend door erkende gedragsdeskundigen als uiterst middel voor sociaal onaangepast gedrag. Nieuwe hulpmiddelen moeten getest worden op hun effect op dierenwelzijn, vooral de mate waarin ze pijn, stress en schade kunnen veroorzaken.

 • Hoeveel dieren mag ik in huis hebben?

  Er zijn geen landelijke regels voor het aantal huisdieren dat iemand mag bezitten. Het is wel mogelijk dat hierover iets vermeld staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente. Informatie hierover is opvraagbaar bij je gemeente of de plaatselijke politie.

  Ook een woningbouwvereniging of verhuurder van een pand kan grenzen stellen aan het maximale aantal toegestane huisdieren, bijvoorbeeld in het huurcontract. Daarbij kan van belang zijn of een woning binnen of buiten de bebouwde kom staat. Het welzijn van dieren mag bij de huisvesting absoluut niet in het geding zijn.

  De eigenaar/verzorger moet in staat zijn alle dieren de juiste verzorging te bieden. Bovendien moet er voldoende ruimte zijn, die ook aangepast is aan de natuurlijke behoeften van het dier. Het is bijvoorbeeld ten strengste af te raden om twee agressieve, solitair levende dieren in een ruimte zonder afzonderings- of ontsnappingsmogelijkheden te plaatsen. Heb je de indruk dat de huisvesting leidt tot dierenleed, bel dan het landelijke meldnummer 144.

 • Welke dieren mag ik als huisdier houden?

  De Dierenbescherming is zeer kritisch. Wat ons betreft mag uitsluitend een aantal gedomesticeerde soorten, dus dieren die zijn gewend aan een leven met mensen, worden gehouden. Denk daarbij aan honden, katten en konijnen. Niet-gedomesticeerde dieren zijn hier niet geschikt voor, zeker niet als ze bijvoorbeeld uit het wild gevangen zijn, er (lichamelijke) ingrepen nodig zijn om ze te kunnen houden of ze zich niet in gevangenschap kunnen voortplanten. Logisch gevolg is dat wij het houden van de meeste exotische dieren afwijzen.

  Positieflijst zoogdieren / Huisdierenlijst
  Het ministerie van Economische Zaken heeft jaren gewerkt aan een positieflijst van dieren die geschikt worden gevonden om als huisdier te houden. Behalve beleidsmakers en wetenschappers zijn ook maatschappelijke organisaties zoals de Dierenbescherming betrokken bij de samenstelling van deze lijst. Op 1 februari 2015 is de Positieflijst zoogdieren, nu Huisdierenlijst genoemd, van kracht geworden. Niet alle dieren zijn namelijk geschikt om als huisdier te houden. Sommige dieren zijn beschermd, kunnen ziektes overdragen of zijn gevaarlijk. Op de huisdierenlijst staan in ieder geval de huishond, de huiskat en productiedieren zoals koeien en paarden. Nog niet alle soorten zoogdieren zijn beoordeeld. Later zullen er ook dergelijke lijsten verschijnen voor vogels en reptielen.

  Exotische dieren
  De meeste exotische dieren, zoals apen, reptielen, amfibieën, tropische vogels en vissen, zijn niet geschikt om als huisdier te houden. Omdat ze niet zijn gewend aan een leven met mensen en op het gebied van klimaat, voeding en huisvesting behoeften hebben waar de meeste mensen niet aan kunnen voldoen. Toch worden exoten vaak door particulieren gehouden, met als gevolg dat veel van deze dieren een ellendig bestaan hebben en vroegtijdig sterven, gedragsproblemen krijgen of in de opvang terechtkomen.

  Helaas gaat het voor de meeste exotische dieren al veel eerder mis: als ze gewelddadig uit het wild worden gevangen, tijdens het vervoer of in de nietsontziende handel. Voor elke wasbeer, papegaai, aap of schildpad die hier terechtkomt, zijn tijdens de vangst en het transport al minstens zoveel soortgenoten omgekomen. Dieren die het overleven, gaan op transport. Hoewel er Europese regels zijn voor het transport van dieren in vliegtuigen, komen tijdens die reis, die wel 48 uur kan duren, regelmatig dieren om. Doodsoorzaken zijn stress, overbevolking, zuurstofgebrek, temperatuurverschillen, ruwe behandeling en ernstige watervervuiling. Voor het transport over de weg of op een boot bestaan geen regels en zijn de dieren dus aan de willekeur van de handelaar overgeleverd.

 • Waar kan ik terecht met een klacht over een dierenarts?

  Als je een klacht hebt over een dierenarts, dan kun je deze indienen bij het Veterinair Tuchtcollege. Zij behandelt klachten over dierenartsen en kan, indien nodig, zorgen voor schorsing of ontzegging van de bevoegdheid tot het uitoefenen van het beroep van dierenarts. Het adres: Veterinair Tuchtcollege Postbus 90426 2509 LK Den Haag Telefoon: 070 - 349 58 58

 • Wat zijn CITES-dieren?

  Al sinds 1974 worden er internationale afspraken gemaakt over de handel in dieren. Deze overeenkomst wordt CITES genoemd, wat een afkorting is voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. Ofwel in het Nederlands: Verdrag over de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten. Inmiddels hebben 143 landen de CITES-overeenkomst ondertekend, waarmee ze beloven zich aan de gemaakte afspraken te houden. Belangrijke afspraken zijn onder andere:

  • Er worden geen dieren meer uit het wild gehaald voor de export, als de diersoort met uitsterven bedreigd wordt door de internationale handel.
  • Veel soorten dieren mogen alleen nog maar worden geëxporteerd als hier een CITES-vergunning voor is verleend.
  • Alleen soorten waarin veel gehandeld wordt tussen landen, kunnen door CITES beschermd worden.

  Welke dieren er op de CITES-lijst staan, kunt u navragen bij het ministerie van Economische Zaken en Innovatie (EL&I), telefoon (070) 378 68 68 of kijk op de website van het ministerie.

 • Waarom zou ik mijn huisdier laten chippen?

  Chippen van een hond is verplicht. Maar we raden ook aan altijd je kat te laten chippen. Door je hond of kat te laten chippen en registreren, wordt hij makkelijker teruggevonden. De microchip is zo groot als een rijstkorrel en wordt met een injectienaald onder de huid ingebracht. Het dier heeft er geen last van en kan de chip nooit verliezen. Iedere chip bevat een uniek registratienummer en kan worden afgelezen met een speciale scanner.

  Voordelen van chippen:

  • Een chip is diervriendelijk en gemakkelijk af te lezen.
  • Chippen maakt jouw huisdier uniek: het dier kan altijd geïdentificeerd worden.
  • Een chip gaat een dierenleven lang mee.
  • Uw dier voelt er niets van.
  • Fraudebestendig: verwijderen is praktisch onmogelijk.
  • Ook jonge dieren kunnen al gechipt worden.
  • Je ziet er niks van! Een chip is niet ontsierend.
  • Chippen wordt door huisdierverzekeraars vergoed.

  Let op: vergeet bij verhuizing niet om ook de chipregistratie te laten wijzigen!

 • Wat doe ik als ik mijn huisdier kwijt ben?

  Zoek allereerst in je eigen omgeving, en vraag buren en buurtgenoten om je te helpen. Met name katten kunnen soms een paar dagen zoek zijn, zonder dat je je meteen zorgen hoeft te maken. Je kunt in de buurt affiches ophangen met een foto van je dier en in het plaatselijke asiel of bij de Dierenbescherming navragen of je dier is binnengebracht. Sinds mei 2011 hebben wij de website Mijndieriszoek.nl, die je kunt inzetten bij de zoektocht naar een vermist huisdier. Met een stappenplan geef je het signalement van je dier op, dat je plaatst in een overzicht met vermiste dieren. Ook vind je er meldingen van gevonden dieren, kun je zelf een opsporingsposter maken en handige zoektips opdoen.

 • Wat is het Honden- en kattenbesluit 1999?

  Het Honden- en kattenbesluit 1999 (HKB) is op 1 maart 2002 in werking getreden en is gebaseerd op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). Het HKB bevat bepalingen gericht op het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van honden en katten die bedrijfsmatig worden gefokt, opgevangen, gekocht of verkocht. Op grond van dit Honden- en kattenbesluit voert de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming routinecontroles uit.

  Kijk voor meer informatie over het Honden- en kattenbesluit 1999 op de website overheid.nl.

Over katten

 • Hebben jullie tips voor de eerste dagen na de aanschaf van een kat?

  Jazeker, meerdere zelfs. Het belangrijkste is uw kitten of kat goed te laten wennen aan de nieuwe omgeving. Dit vraagt soms wel wat geduld. Hieronder wat tips:

  • Katten zijn in het begin vaak wat schrikachtig, ze hebben dan de neiging om te vluchten. Houd daarom ramen en deuren gesloten.
  • Iedereen is natuurlijk nieuwsgierig naar de nieuwkomer en kinderen kunnen vaak niet van de kat afblijven. Katten die deze goedbedoelde aandacht niet op prijs stellen, lopen weg. Laat de kat daarom met rust.
  • Voor een kat betekent een nieuwe omgeving vaak stress, met als gevolg een verminderde weerstand. Zij zijn dan vatbaarder voor ziektes zoals niesziekte. Zorg dat de nieuwe kat, maar ook uw andere huisdieren voldoende zijn ingeënt.
  • Houd de kat minstens de eerste maand binnen om hem aan zijn nieuwe huis te laten wennen.
  • Geef in het begin kleine porties voedsel. Om de kans op maag- of darmklachten te verkleinen, kunt u beter beginnen met de kat hetzelfde voer te geven als in het asiel of bij de vorige eigenaar.
  • Zet de kattenbak op een vaste, goed bereikbare plek en zorg dat de kat weet waar hij staat.
 • Hoeveel water heeft een kat per dag nodig?

  Een gemiddelde kat heeft ongeveer 250 ml. water per dag nodig. Let op! Katten die in huis worden gehouden moeten permanent kunnen beschikken over vers en schoon drinkwater. Tref je een kat die weinig of geen drinkwater tot zijn beschikking heeft? Bel dan het landelijke meldnummer 144.

 • Wat moet ik weten bij de aanschaf van een kat?

  Het is natuurlijk belangrijk dat je goed stilstaat bij de gevolgen voor jouw, je gezin en de kat zelf. Een krolse kat in huis, bijvoorbeeld, kan niet iedereen waarderen. Maar er zijn ook andere zaken van belang, zoals het huis waarin je leeft. Is dat geschikt voor een kat?

  Bedenk ook dat een zo'n diertje met gemak vijftien jaar of ouder wordt. Denk je dat je het dier over tien jaar nog even leuk vindt? Ook als hij of zij medische complicaties krijgt? En wat doe je als je op vakantie gaat? Een dierenpension kan wel eens duurder zijn dan je denkt.

  Als je de kat de zorg geeft die hij nodig heeft (goed eten en elk jaar naar de dierenarts voor een controle en inentingen) dan kost hij per jaar al snel 400 euro. Kortom: denk goed na voordat je een kat neemt.

  Als je zeker weet dat je een kat wilt, denk dan eerst eens aan een kat uit het asiel. Daar zitten heel veel leuke (je-weet-wel)katers en poezen te wachten op een lieve baas. Het asiel vraagt een plaatsingsbedrag voor het dier. De hoogte daarvan varieert per asiel en ligt landelijk op gemiddeld 60 euro voor een kat. Neem een kijkje op onze asieldierenwebsite Ik Zoek Baas!

  Asieldieren hebben een aantal zeer belangrijke voordelen. Zo heb je nergens zo veel keuze als in een asiel en krijg je ook nog eens eerlijk en professioneel advies. Daarnaast zijn alle dieren uit het asiel ingeënt en, hoewel dit niet wettelijk verplicht is, doorgaans geregistreerd door middel van een chip. Dit is erg belangrijk en handig bij het terugvinden van vermiste dieren.

  Vermijd internetsites zoals marktplaats.nl omdat de kans groot is dat je bij een malafide of illegale handelaar terecht komt. Ben je met een handelaar in aanraking gekomen die slecht met zijn dieren omgaat? Bel dan het landelijke meldnummer 144.

 • Wanneer mogen kittens van de moeder gescheiden worden?

  Uit onderzoek (Kattengedragsadviesbureau, 2015) is gebleken dat een te vroege scheiding tussen moederpoes en kitten tot gedrags- en gezondheidsproblemen kan leiden. In de wet staat dat kittens vanaf 7 weken van de moeder mogen worden gescheiden, terwijl het onderzoek aantoont dat 15 weken een betere termijn zou zijn voor de kitten. De scheidingsleeftijd van 7 weken is opgenomen in het Besluit houders van dieren. De leeftijd in het Besluit is geen ideale adviesleeftijd, maar een minimumleeftijd.

  Constateer je dat iemand de kittens eerder bij het moederdier weghaalt? Bel dan het landelijke meldnummer 144.

 • Wat moet ik doen als ik overlast heb van een kat?

  Als u overlast heeft van katten in uw tuin, komen de volgende diervriendelijke, kattenwerende tips van pas:

  • strooi peper of koffiedik in de tuin;
  • gebruik kattenlolly's (verkrijgbaar in de dierenwinkel);
  • zet het kruid wijnruit in de tuin;
  • leg cacao-doppen in de tuin (te koop bij plantencentra), dit vinden katten niet prettig aan hun pootjes;
  • strooi kattenschrik (te koop bij plantencentra), milieuvriendelijke korrels, dit vinden katten vies ruiken.

Over honden

 • Hoe kom ik erachter of een hondenfokker 'goed' is?

  De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming kan niets zeggen over de kwaliteit van een fokker wegens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het is de inspectiedienst niet toegestaan mededelingen te doen over meldingen die over een bepaald adres zijn binnengekomen. Ook mag de LID niet aangeven of een fokker goed of slecht aangeschreven staat.

  Er is nog een belangrijke reden waarom de LID niet spreekt over 'goede of 'slechte'. Een kwalitatief hoogstaande fokker kan een keer pech hebben en een dier fokken dat minder gezond is. Net zoals een kwalitatief minder goede fokker of handelaar kerngezonde dieren kan fokken en/of verhandelen.

  De LID raadt u aan om het dier direct na aankoop te laten controleren door een dierenarts en te laten vaststellen of het dier gezond is. Indien dit niet het geval is, kan de dierenarts een verklaring opstellen waaruit blijkt dat de aandoening niet is ontstaan bij de koper, maar bij de verkoper. Vervolgens is het aan te raden het dier niet in te ruilen voor een ander, maar de verkoper te verzoeken alle dierenartskosten te vergoeden die samenhangen met de aandoening.

  Heeft u de indruk dat een verkoper niet correct handelt? Of denkt u te maken te hebben met een fokker of handelaar die slecht is voor zijn dieren? Bel dan het landelijke meldnummer 144.

  Als u de volgende opmerkingen hoort kunt u beter een andere fokker bezoeken:

  • 'De moeder van de pups is er vandaag toevallig niet...'
  • 'Wij kunnen de pups zo goedkoop aanbieden omdat we stambomen onzin vinden. Die maken de pups alleen maar duur...'
  • 'Het is onzin om zo lang op een pup te wachten. Dat is alleen voor mensen die speciale honden zoeken voor de jachttrainingen of zo. Honden voor recreatief gebruik zijn gewoon op voorraad...'
  • 'De pups zijn zo rustig omdat ze net wakker zijn...'

  Betrouwbare fokker zoeken

  • Informeer welke fokkers nestjes hebben of binnenkort nestjes verwachten. Ga een aantal fokkers langs, koop niet bij de eerste de beste. Kies degene uit die jou het beste bevalt. En wees geduldig. Goede fokkers hebben niet zo heel vaak nestjes.

  Waar op letten bij niet-beroepsmatige fokkers

  • De pups moeten schoon, warm en tochtvrij zitten.
  • De pups zijn levendig, zitten goed in de vacht en hebben stralende ogen. Angstige pups zijn een slecht teken.
  • De pups groeien in een omgeving op die goed is voor het sociale gedrag. Dat wil zeggen veel contact met mensen, kinderen en huishoudelijke activiteiten. Ook de moeder moet een sociale hond zijn want zij geeft de pups de basis mee.
  • De minimumleeftijd waarop een pup bij de moeder weg mag, is wettelijk 7 weken; 8 weken is normaal. Eerder weghalen gebeurt illegaal maar is erg slecht voor de pups.
  • Let erop dat de pups alle noodzakelijke inentingen hebben gehad op het moment dat het met u meegaat.
  • Let erop dat de hond gechipt is en geregistreerd wordt.

  Wettelijke regels voor beroepsmatige fokkers

  • De fokker moet beschikken over een erkend bewijs van vakbekwaamheid, is aangemeld bij het Bureau I&R-HKB en heeft een UBN nummer.
  • Pups moeten binnen zeven weken na de geboorte ingeënt zijn tegen hondenziekte en parvo. Dit moet minstens zeven dagen voor de aflevering gebeurd zijn.
  • De verplichte inentingen staan in een door de dierenarts ingevuld vaccinatieboekje. Daarin kan ook het identificatienummer van het dier worden aangebracht.
  • Fokkers zijn verplicht om alle pups die geboren zijn vanaf 1 april 2013 te voorzien van een chip en te laten registreren in een erkende databank. De nieuwe pupeigenaar is vervolgens verplicht om de registratie op zijn/haar naam over te zetten.
  • Hoe verleidelijk het ook kan zijn, het is beter om geen pup te kopen in een dierenspeciaalzaak. Vaak is het niet duidelijk hoe de moeders worden gehouden, of de pups gesocialiseerd zijn en in welke omgeving ze zijn opgegroeid.

  Een goede pup kost bij alle goede fokkers ongeveer hetzelfde. Denk aan een bedrag van €750,- (bij lagere bedragen moet u de hond extra goed controleren). Voor de voeding, verzorgings- en dierenartskosten moet jaarlijks ongeveer duizend euro worden gereserveerd. Kunt u dit niet opbrengen, begin dan niet aan een hond!

  Bovenstaande tips bieden overigens geen enkele garantie. Uw hond kan ondanks het feit dat hij bij een goede fokker gekocht is en een goede verzorging heeft gehad toch nog ziek worden.


 • Heeft een hond een gehoorzaamheidscursus nodig?

  De Dierenbescherming staat zeer positief tegenover gedrags- en gehoorzaamheidscursussen voor honden, mits deze door deskundigen worden gegeven. Iedere hondeneigenaar zou eigenlijk een gedragscursus met zijn dier moeten volgen. De Dierenbescherming heeft een eigen cursus Gehoorzame Huishond ontwikkeld en heeft door het hele land hondenscholen.

 • Hoeveel water heeft een hond per dag nodig?

  Dat is heel erg afhankelijk van de grootte van de hond. Gemiddeld heeft een hond anderhalve liter water per dag nodig. Maar bij grote rassen die veel lichaamsbeweging krijgen kan dit oplopen tot maar liefst 15 liter per dag. Over het algemeen kan men uitgaan van de volgende regel: per kilo lichaamsgewicht 56 ml. water per dag.


  Tref je een hond aan die te weinig of geen drinkwater tot zijn beschikking heeft? Bel dan het landelijke meldnummer 144.

 • Mag een hond in de tuin verblijven?

  Dat hangt van de situatie af. Als een hond op onregelmatige tijden maximaal een dagdeel in de tuin verblijft is dat geen probleem. Er hoeft dan zelfs geen beschutting voor het dier beschikbaar te zijn. Wordt een hond altijd overdag of ’s avonds/’s nachts buiten gehouden zonder dat het dier kan schuilen voor slechte weersomstandigheden, dan is er mogelijk sprake van een probleem. Je kunt hier melding van maken bij het landelijke meldnummer 144.

  Als een hond 24 uur per dag in de tuin verblijft, verandert dit. Het dier valt dan onder het Besluit houders van dieren. Daarin zijn regels vastgelegd voor huisvesting. Voldoet de huisvesting niet aan de normen van het Besluit houders van dieren? Bel dan het landelijke meldnummer 144.

 • Mogen honden 24 uur per dag aan de ketting gehouden worden?

  De huisvesting van honden die 24 uur per dag aan de ketting worden gehouden moet voldoen aan het besluit houders van dieren. Tref je huisvesting aan die hier niet aan voldoet. Bel dan het landelijke meldnummer 144.

 • Mogen honden buiten in een hok worden ondergebracht?

  Ja. Mits aan een aantal strenge eisen is voldaan. Op het terrein waar de hond zich bevindt, moet een hok aanwezig zijn dat uitsluitend voor het dier bestemd is. Het moet vocht- en tochtvrij zijn en altijd bereikbaar voor de hond.

  Bovendien moet de behuizing van deugdelijk materiaal zijn gemaakt en aan alle zijden –inclusief de bovenkant- doelmatig afgesloten, behoudens een voldoende ruime ingang. Volgens het besluit houders van dieren dient het hok verder te voldoen aan de volgende eisen: Op het terrein waar de hond zich bevindt, moet een hok aanwezig zijn dat uitsluitend voor het dier bestemd is. Het moet vocht- en tochtvrij zijn en altijd bereikbaar voor de hond.

  1. het moet verdeeld zijn in twee door een schot van elkaar gescheiden delen, namelijk een slaapplaats en een tochtgang.
  2. De afmetingen van de slaapplaats moeten bedragen
  - ten minste anderhalf maal de hoogte van de hond,
  - ten minste anderhalf maal de lengte van de hond
  - de breedte moet minstens eenmaal de hoogte van de hond zijn.
  3. Onder hoogte van de hond wordt verstaan de schofthoogte en onder lengte de romplengte.
  4. De tochtgang moet van de slaapplaats gescheiden zijn door een tot het dak doorlopend schot, dat aan de achterkant een voldoende ruime doorgang moet hebben om de hond gelegenheid te geven van de tochtgang in de slaapruimte te komen.
  5. Het hok dient een op klossen rustende, zindelijke houten vloer te hebben van tenminste 3 cm. dikte, welke in goede staat verkeert, naar buiten afwatert en zich tenminste 10 cm. boven de grond bevindt.
  6. Het hok moet zodanig zijn, dat het goed kan worden gereinigd, dat het de hond afdoende beschutting biedt tegen nadelige weersinvloeden en dat de hond zich niet aan het hok kan verwonden.
  7. Een zindelijke drinkbak met vers drinkwater moet op een voortdurend voor de hond bereikbare plaats buiten het hok aanwezig zijn. Deze drinkbak moet zodanig zijn, dat hij door de hond niet omver kan worden geworpen.

  Tref je een hond die buiten moet verblijven in een omgeving die niet voldoet aan het besluit houders van dieren? Bel dan het landelijke meldnummer 144.

 • Welke oplossing ziet de Dierenbescherming voor het probleem van agressieve honden?

  Agressieve honden worden niet geboren, ze worden agressief gemaakt. De Dierenbescherming is tegen het specifiek fokken en trainen van honden op agressie. Om agressie te voorkomen bepleiten wij een combinatie van:

  • voorlichting,
  • (het stimuleren van) het volgen van gedrags- en/of gehoorzaamheidscursussen,
  • een gericht fokbeleid om ongewenste gedragseigenschappen in bepaalde hondenrassen te corrigeren, en
  • de identificatie en registratie van honden.

  De Dierenbescherming is tegen het wettelijk verbieden van bepaalde hondenrassen. Deze insteek wordt vooral gevoed door angst en is niet wetenschappelijk gefundeerd. Alleen in bepaalde gevallen, waarbij het dier een reëel gevaar vormt voor de gemeenschap of zichzelf, en waar alle overige methoden hebben gefaald, kan aanlijnen of muilkorven een tijdelijke oplossing zijn in afwachting van de resultaten van gedragstherapie.

 • Mogen honden in een ren gehouden worden?

  Voor honden die langer dan een dagdeel in een ren worden gehouden gelden de regels die zijn gesteld in het besluit houders van dieren:


  1. De ren moet uitsluitend bestemd zijn voor het verblijf van de hond en moet verder voldoen aan de volgende eisen: de afmetingen moeten bedragen; hoogte tenminste 2 meter, oppervlakte tenminste 7 vierkante meter, met dien verstande dat de afmeting van de kortste zijde niet minder dan 1 meter mag bedragen.
  2. De bodem moet zindelijk zijn en niet drassig, de omheining moet tenminste aan een zijde bestaan uit harmonikagaas met een maaswijdte van ten hoogte 5 cm. of uit tralies met een onderlinge afstand van ten hoogste 5 cm.; de ren moet zodanig zijn, dat de hond zich daaraan niet kan verwonden.
  3. In of aan de ren moet zich een hok bevinden, dat voldoet aan bepaalde eisen. De ruimte die het hok inneemt, mag niet in mindering komen van genoemde minimum oppervlakte van de ren.
  4. In de ren mogen zich geen voorwerpen bevinden, waaraan de hond zich kan verwonden.
  5. Een zindelijke drinkbak met vers drinkwater moet in de ren, doch buiten het hok, aanwezig zijn. Deze drinkbak moet zodanig zijn, dat hij door de hond niet omver kan worden gelopen.

  Voldoet de huisvesting niet aan bovenstaande? Bel dan het landelijke meldnummer 144.

 • Mogen honden in Nederland gecoupeerd worden?

  Nee. Sinds 2001 is het couperen van staarten bij honden verboden. Het couperen van oren is al sinds 1996 verboden. Ook in België en Duitsland geldt een coupeerverbod. Ken je iemand die toch honden coupeert in Nederland? Bel dan het landelijke meldnummer 144.

 • Waar kan ik met mijn hond op cursus?

  Voor intensieve en deskundige begeleiding bij de (her)opvoeding van je hond kun je terecht bij de Gehoorzame Huishond hondenscholen van de Dierenbescherming. De training staat voor kwaliteit en maatwerk: afhankelijk van het gedrag van de hond bepaalt een ervaren trainer welke trainingsmethode het meest geschikt is. Maar welke methode je ook volgt: altijd ligt de nadruk op actief en leerzaam bezig zijn met jouw hond, zodat je veel plezier aan hem zult beleven!

  Je kunt op ieder gewenst ogenblik starten met de cursus Gehoorzame Huishond, die tegen zeer betaalbare tarieven wordt gegeven op 10 Gehoorzame Huishond hondenscholen van de Dierenbescherming..

 • Waarom moet er wel hondenbelasting worden betaald en geen kattenbelasting?

  Dit is een onderwerp waar de Dierenbescherming niet over gaat. Het gaat hierbij immers niet om dierenwelzijn, maar om belastingheffing. Wel vindt de Dierenbescherming dat gemeenten het geld van de hondenbelasting weer moeten inzetten voor een hondvriendelijk beleid. Denk aan de financiering van onder andere hondvriendelijke uitlaatplaatsen en voldoende containers voor poepzakjes.

 • Wanneer mag een pup gescheiden worden van de moeder?

  Een pup moet tenminste 7 weken oud zijn voordat deze mag worden weggehaald bij de moederhond. Eerder weghalen kan leiden tot ernstige aanpassingsproblemen of medische complicaties bij de jonge hond.

  Kent u handelaren, fokkers of particulieren die de pups te vroeg bij de moederhond weghalen? Bel dan het landelijke meldnummer 144.

 • Wat kan ik doen na een bijtincident?

  Als je gebeten bent door een hond, of jouw huisdier gebeten is door een andere hond, dan is het raadzaam aangifte te doen bij de politie. Dit kan op grond van artikel 425 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht. "Hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier" begaat een overtreding van dat artikel.

  Bij een strafbaar feit is de politie verplicht jouw aangifte op te nemen. De eigenaar van een hond is verantwoordelijk voor de schade die het dier toebrengt aan andere dieren, mensen en spullen. Als het dier schade toebrengt aan anderen, dan zal de eigenaar zich moeten verantwoorden. Ook als het dier op het moment van het incident niet onder toezicht van de eigenaar stond. Als het onderling niet tot een vergelijk komt, kun je in het uiterste geval een schadevergoeding eisen voor de geleden schade via een civiele procedure.

 • Wat moet ik doen met mijn hond als het buiten warm is?

  Honden hebben snel last van de warmte. Ze kunnen niet zoveel zweten als wij. Ze raken hun overtollige warmte kwijt door snel te ademen of hijgen, waardoor water via de tong verdampt met de uitademingslucht. Honden zweten ook via hun voetzolen. Het is dus belangrijk om extra rekening te houden met je hond tijdens hitte. Teveel zon en warmte kan bij een hond een coma en zelfs de dood veroorzaken.

  Rennen naast de fiets of spelen met stokken moet bij hoge temperaturen vermeden worden. Dit kan bij grote hitte leiden tot ernstige blaarvorming aan de poten.

  Laat nooit je hond achter in de auto bij warm weer!

  Een stilstaande auto wordt in de zon zeer snel heet, vaak tot wel 50 graden, ook al staan de ramen een stukje open. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het meestal niet het zuurstofgebrek waar de hond aan bezwijkt, maar oververhitting, met name van de hersenen. Je kunt dit effect vergelijken met het effect van zeer hoge koorts. Als het echt niet anders kan: zet de auto in de schaduw, onder bomen of in een carport. Zet de ramen tegen elkaar open en blijf vooral niet te lang weg.

  Tref je een oververhitte hond aan in een auto? Haal dan de hond eruit, overgiet het dier voorzichtig met water (niet te koud!) en overdek hem eventueel met een natte doek (ook niet te koud in verband met onderkoelingsgevaar).

  Tref je een hond aan die bij warm weer achter is gelaten in een auto en volgens jou lijdt onder de omstandigheden? Bel dan in eerste instantie met de politie (0900 - 8844) aangezien het een noodsituatie kan betreffen. In veel gevallen kan de politie je verder helpen. Mocht dit niet het geval zijn, bel dan het landelijke meldnummer 144.

 • Wat moet ik doen met mijn hond als het buiten koud is?

  Over het algemeen kunt u gerust zijn: honden kunnen heel goed tegen kou en vorst.

  Als een hond vrij kan lopen op bijvoorbeeld een erf of in een grote tuin en er is enige beschutting voor de hond dan is dat voldoende. Er moet wel een droge ligplaats zijn waar de hond kan schuilen.

  Let wel: als het een hond betreft die altijd buiten wordt gehouden dan gelden de regels van het Waak- en Heemhondenbesluit.

  Een hond die in de winter gedurende langere perioden in een auto verblijft heeft geen problemen met de kou. Het is wel verstandig om te overleggen met de eigenaar of er geen andere oplossing is voor de huisvesting van het dier.

  Als een hond bij een lage temperatuur buiten slaapt of rust, dan rolt het dier zich op –net zoals heel veel andere dieren overigens- om een zo klein mogelijk lichaamsoppervlak te hebben. De hond beperkt zo de hoeveelheid warmte die hij uitstraalt. De rillingen die een hond tijdens de kou laat zien zijn een goed teken. De stofwisseling verhoogt waardoor het dier warmte ontwikkelt.

  Oude of zieke honden kunnen veel minder goed tegen de kou. Dat geldt ook voor continu aangelijnde honden, zeker als ze verplicht moeten stil zitten of liggen. Het is in deze gevallen verstandig om met de eigenaar van het dier in overleg te treden en anders te bellen met het landelijke meldnummer 144.

Wat vindt de Dierenbescherming van...

 • Is het verloten van dieren bij wedstrijden toegestaan?

  Het verloten van dieren is verboden. Artikel 57 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren luidt: ‘Het is verboden dieren als prijs, beloning of gift uit te loven of uit te reiken bij wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen.’

 • Wat vindt de Dierenbescherming van kinderboerderijen?

  De Dierenbescherming vindt kinderboerderijen acceptabel, maar dan moet er wel sprake zijn van deskundige begeleiding en verzorging. Ook moeten de dieren geschikte huisvesting hebben. Kinderboerderijen kunnen van belang zijn voor de opbouw van een goede relatie tussen kind en dier door hen op verantwoorde wijze met elkaar in contact te brengen. Fokken met dieren mag uitsluitend om de populatie op peil te houden, dus absoluut niet voor de verkoop. Als er te veel dieren komen, moet men streven naar plaatsing naar bijvoorbeeld andere kinderboerderijen. Dat betekent dus niet doorverkopen aan de handel of afmaken van dieren.

 • Wat vindt de Dierenbescherming van het gebruik van technische correctiemiddelen?

  De Dierenbescherming vindt dat technische correctiemiddelen, zoals stroomhalsbanden en ultrasone geluidssignalen, in principe niet gebruikt moeten worden. Ze verhullen vaak de onkunde van degene die het dier probeert te trainen of onder zijn macht probeert te brengen. Bij een goede relatie tussen mens en dier, bij voldoende deskundigheid bij de trainer en uiteraard geschiktheid van de dieren in kwestie om de gewenste taak uit te voeren, zijn hulpmiddelen niet of slechts beperkt nodig. Technische hulpmiddelen doen alleen aan symptoombestrijding en pakken de oorzaak – zoals al dan niet aangeleerde gewoonten, handelingen uit verveling, irritatie of pijn, gedragsstoornissen - niet aan. Alleen als andere methoden - zoals gedragstherapie - falen, kan aan deze correctiemiddelen worden gedacht, maar dan slechts in handen van deskundigen.

 • Wat vindt de Dierenbescherming van het fokken van huisdieren?

  De Dierenbescherming is tegen het fokken van (ras)dieren als daar afwijkingen door ontstaan die de gezondheid en/of het welzijn van het dier aantasten. Wij pleiten daarom voor strenge regels voor het fokken van dieren. Daarbij moeten de natuurlijke geaardheid, gezondheid en welzijn van het dier voorop staan. Het fokken en verhandelen van agressieve dieren moet verboden worden.

 • Wat vindt de Dierenbescherming van het naar Nederland halen van dieren uit het buitenland?

  De Dierenbescherming is geen voorstander van het naar Nederland halen van dieren uit het buitenland om uiteenlopende redenen.

Overige dieren

 • Kan ik mijn vissen in een vissenkom houden?


  De ronde, glazen vissenkom is niet geschikt als huisvesting voor goudvissen of andere vissen. Door de ronde vorm van de vissenkom kan er minder makkelijk zuurstof in het water komen, waardoor de kwaliteit van het water snel achteruit gaat. Een goudvis heeft in een vissenkom te weinig ruimte om normaal te zwemmen: een goudvis moet minstens acht keer zijn lengte hebben om goed te kunnen zwemmen. Tot slot ziet de vis door de bolle vorm van de vissenkom alles wat van buiten komt alsof hij door een vergrootglas kijkt en hij kan zich niet verschuilen. Een alternatief is een aquarium: hier kan meer zuurstof in het water komen, de vissen hebben meer ruimte en ze kunnen zich verschuilen.