Collecteren voor dieren

De Dierenbescherming organiseert elk jaar een collecteweek, in de week van Werelddierendag. In 2020 is dit van 27 september t/m 3 oktober. Tijdens deze week gaan duizenden collectanten weer langs de deuren om geld op te halen voor dieren in nood.

Voorafgaand en tijdens de collecteweek zijn veel vrijwilligers nodig. Denk aan mensen die helpen bij de organisatie en natuurlijk heel veel collectanten. De collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor de Dierenbescherming. Met de opbrengst kunnen we ons werk blijven doen en dierenleed bestrijden. Help je mee?

"Veel honden zoals Jack wachten in het asiel op een thuis. Door te collecteren wil ik een bijdrage te leveren aan hun welzijn en dat van andere dieren in nood," vertelt Marjolein Verbeek.

Word collectant

Als collectant bepaal je zelf wanneer en hoelang je collecteert. De meeste collectanten lopen in hun eigen straat of buurt. Het kost je slechts een paar uur van je tijd. Meer informatie? Kijk bij de veelgestelde vragen of meld je aan.

Word wijkhoofd

Wil je liever niet zelf collecteren, maar toch meehelpen met de collecte? Dat kan ook. We zijn altijd op zoek naar mensen die willen helpen bij de organisatie. Je belt de collectanten, verdeelt de straten en zorgt ervoor dat iedereen de collectematerialen op tijd ontvangt. Dit kost je 2 à 3 dagdelen van je tijd. Meer informatie of meld je aan!

"Ik geloof er in dat hoe druk je ook bent, je altijd een manier kan vinden om iets goeds te doen voor een ander," vertelt wijkhoofd Marijke.

Waarom collecteren?

Omdat je van dieren houdt natuurlijk! Van huisdieren zoals honden, katten en konijnen, of dieren in de natuur zoals damherten, vogels en wilde zwijnen. De Dierenbescherming is de enige organisatie die zich al ruim 150 jaar inzet voor het welzijn van alle dieren in Nederland. Hoe meer collectanten voor ons op pad gaan, hoe groter de opbrengst voor de hulp aan dieren in nood. Dat bedrag wordt besteed aan het beschermen, redden en opvangen van dieren, ook in de regio waar jij collecteert.

Hoe meer geld er wordt opgehaald, des te meer we kunnen doen. Denk aan het vervoeren van zieke en gewonde dieren met dierenambulances, de opvang van dieren in onze eigen asielen en inspectiewerk gericht op het voorkomen van ernstige verwaarlozing en mishandeling van dieren. Help je mee?

N.B. Als er een collectant aan de deur komt en je hebt geen geld in huis, kun je voor 3 euro een SMS met het woord DIER sturen naar 4333. 

Ja, ik meld mij aan voor de collecte 2020 van 27 september t/m 3 oktober