Broedseizoen: vogelnestjes niet verplaatsen of weghalen

Het broedseizoen is volop aan de gang en overal zijn vogels druk bezig met het bouwen van nestjes. Soms komen die op plaatsen die voor mensen net niet helemaal handig zijn. Toch mogen nestjes niet weggehaald of vernield worden.
Broedseizoen: vogelnestjes niet verplaatsen of weghalen

In Nederland zijn alle inheemse vogels beschermd. Dat betekent onder meer dat de nesten tijdens het broedseizoen niet weggehaald of vernield mogen worden. Sterker nog: het is strafbaar. Bij de meeste nesten mag dat pas als de eieren zijn uitgekomen en de jongen zijn uitgevlogen. Het uitvliegen van de jongen gebeurt ongeveer vier weken na het uitkomen van de eieren.

Meer informatie

Er zijn vogelsoorten waarbij de nesten jaarrond niet vernield of verplaatst mogen worden. In een enkel geval kan een nest ernstige overlast veroorzaken. Dan kan het zijn dat het nest verwijderd mag worden. Daar is dan wel een ontheffing voor nodig. De provincie of het Ministerie van Economische Zaken hebben daar meer informatie over.