Inspectiediensten halen twee apen uit woning

Op vrijdag 12 oktober heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), in samenwerking met de NVWA en de politie, twee kleine apen uit een woning in Zeeuws Vlaanderen gehaald. De dieren, die ogenschijnlijk in goede conditie waren, werden als huisdier gehouden. Dit is in Nederland verboden.
Inspectiediensten halen twee apen uit woning

Het was een niet alledaagse melding over twee apen en een hond. Bij aankomst op het adres bleken dat er, naast de hond, echt twee aapjes als huisdieren gehouden werden. Het bleek om een Bruine kapucijnaapje en een Witoorpenceelaapje te gaan. De eigenaar had de aapjes in het buitenland gekocht en was zich van geen kwaad bewust. Ze verzorgde ze als echte huisgenoten, zo had een van de aapjes bijvoorbeeld een luier aan.

Het bleek om een Bruine kapucijnaapje en een Witoorpenceelaapje te gaan. De eigenaar had de aapjes in het buitenland gekocht en was zich van geen kwaad bewust.

Verboden om apen te houden

Het is volgens de wet in Nederland verboden om apen (primaten) als huisdier te houden. Zo staat er in artikel 3.24, lid 2 van het Besluit Natuurbescherming te lezen: 'Het is verboden dieren of planten van de soorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de CITES-basisverordening, producten of eieren van deze dieren, of producten van deze planten onder zich te hebben'. Dat primaten hieronder vallen is terug te vinden in de soortenlijst CITES. Daarnaast spelen zaken als het gevaar van overbrengen van besmettelijke ziektes en het welzijn van de apen een belangrijke rol.

Dieren naar passende opvang

De apen zijn strafrechtelijk in beslag genomen en overgebracht naar een passende opvang. Het is nu aan justitie om te bepalen wat er verder met de aapjes gaat gebeuren, de eigenaar kan een proces verbaal tegemoet zien. Met de hond was niks aan de hand, deze kon gewoon bij zijn baasje blijven.