Ernstig zieke schildpad gered

Op dinsdag 15 augustus heeft een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in Hilversum een ernstig zieke moerasschildpad weggehaald bij de eigenaar. Het dier zat in een veel te klein bakje water en had last van een ver gevorderde vorm van schildrot. Het dier is na een bezoek aan een dierenarts overgebracht naar een opvangadres voor verdere verzorging.
Ernstig zieke schildpad gered

De zaak is aan het rollen gekomen na een melding bij het landelijk meldpunt 144 over een schildpad in een kratje water. Een politieagent met taakaccent dierenwelzijn volgde de melding op en trof de schildpad inderdaad in een kratje vies water op een dakterras. Er is vervolgens in samenspraak met de LID een traject opgestart dat tot verbetering moest leiden. Bij hercontrole door onze inspecteur bleek de schildpad te zijn verplaatst naar een klein bakje water. De schildpad kon zich alleen maar omdraaien door zijn kop in te trekken en had nergens een plek om droog te zitten. De lamp voor licht en warmte bleek niet aangesloten. Ook de gezondheidstoestand van de schildpad was naar inschatting van de inspecteur slecht. De situatie was zo ernstig dat hij meteen tot actie is overgegaan.

De schildpad kon zich alleen maar omdraaien door zijn kop in te trekken en had nergens een plek om droog te zitten.

Schildrot

Er is contact opgenomen met de overheidsdienst RVO* en die gaf op basis van de bevindingen van onze inspecteur opdracht om de schildpad door een dierenarts te laten onderzoeken. De arts stelde ernstige schildrot vast. Bij schildrot wordt het schild aangetast door schimmels of een bacterie. Het schild verkleurt en brokkelt af en gaat stinken. Dit kan zo ernstig zijn dat het dier er aan dood gaat. De Dierenarts heeft het dier, dat een vrouwtje bleek te zijn, een eerste behandeling gegeven door algen en loszittende delen te verwijderen. Helaas ging de noodzakelijke behandeling niet zonder pijn voor het dier, het probeerde te bijten, spartelde met haar poten en blies ook.

Onze inspecteur: "Ik had echt te doen met de schildpad. Hopelijk gaat ze het halen".

Intensieve behandeling

De verdere behandeling is een intensief proces. Uit gesprekken met de eigenaar bleek dat deze duidelijk onvoldoende kennis over de verzorging van schildpadden had, er is daarom besloten het dier in bewaring te nemen en over te brengen naar een opvangadres waar de juiste zorg gegeven kan worden.

Bij schildrot wordt het schild aangetast door schimmels of een bacterie. Het schild verkleurt en brokkelt af en gaat stinken.

Verzorging schildpadden

Helaas komen onze inspecteurs wel vaker situaties tegen waarin blijkt dat mensen de verzorging van schildpadden onderschatten. Informatie over het houden en verzorgen van roodwang-, geelwang- en geelbuikschildpadden lees je op de website van het LICG.


*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijke strafmaat.